De Roep Naar Macedonie… Het Wonder dat Uitbleef en de Wonderen die well gebeurden.

Het Wonder dat Uitbleef:

Het is nu ruim 3 weken dat Jackson naar Kameroen vertrok. Hij zou op 30 Januari terugkomen, maar zijn R1 Visum aanvraag is nog niet behandeld. We hadden gebeden om een wonder, maar dat wonder bleef uit. In plaats daarvan gebeurd het omgekeerde- de advocaat stuurde ons een bericht dat de wachttijd nu niet meer 4 maanden, maar 7 maanden zou zijn (wij hebben al 4 maanden geleden onze aanvraag ingediend). Dit zou betekenen dat hij zo rond April/Mei zijn visum zou kunnen krijgen om de VS in te komen.

De Roep naar Macedonië:

We begonnen de Heer te vragen waarom dit allemaal zo liep? We verlangen er erg naar om als gezin herenigd te worden en zien het niet zitten om nog 3 maanden zo te wachten. We hadden een aantal scenario’s en toen we daarover gingen bidden kreeg Jackson het Woord van Handelingen 16. De Roep naar Macedonië. Er staat dat het de Heilige Geest was die hen ervan verhinderde om het gebied in te gaan waar ze heen wilden en dat ze toen naar Macedonië werden geroepen. Een soort “de-tour” niet omdat ze ongehoorzaam waren of omdat de vijand hen de weg afsneed, maar omdat God een plan met hen had daar. Wij hebben op dit moment de inruk dat God iets van plan is met ons in Nederland/Europa en Kameroen. Zoals we in ons vorig bericht schreven wilden we oorspronkelijk in April/Mei op outreach gaan als gezin. Het lijkt er nu op dat die reis vervroegd en uitgebreid wordt.
Toen hebben we gisteren de knoop doorgehakt dat ik op 16 Februari met de kinderen naar Nederland zal vliegen waar Jackson ons vanuit Kameroen zal ontmoeten.
Vanuit Nederland kunnen we dan onze visa en vaccinaties aanvragen voor Kameroen. Daar is meer voorbereiding voor nodig. Tevens zullen we dan ook zien waar de Heer ons in Europa heen lijdt. Het is zo spannend om te beseffen dat we nu als gezin op outreach gaan. Wat een voorrecht om onze kinderen op die manier deel te maken van wat we doen.

De Wonderen die Wel Gebeurden:

Gedurende deze tijd dat Jackson weg is zijn 3 tiener meisjes ongelofelijk behulpzaam geweest. Het zijn 3 zussen die omstebeurt langskomen wanneer ik dat nodig heb. Ze passen op de kinderen of helpen in de huishouding. Het is zo’n zegen om hen te leren kennen en onze kinderen zijn dol op deze meiden.
Het 1e wonder is dat ik deze hulp in deze periode kreeg van de Heer
Het 2e wonder is dat ik gedurende deze tijd zo rustig ben. Ik en oprecht enthousiast over dit nieuwe avontuur, ik kan het niet eens omschrijven hoe dat mogelijk is. Meestal vind ik het moeilijk als grote veranderingen eraan komen en de realiteit dat ik in mijn eentje ons huis moet inpakken zou mij normaal gesproken wel wat overweldigen, maar het lijkt erop dat ik nu veel energie en zin erin heb. Jackson vond dat het grootste wonder tot nu toe :D.

Het 3e wonder is dat in de kerk een vriendin zei dat we al onze spullen in haar garage kunnen opslaan. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten en ze had ook meteen wat dozen voor mij om te beginnen met inpakken. Ik heb nu al talloze mensen die zich aanbieden om mij te helpen verhuizen.

Wat betekent dit nu praktisch?

Ik ga nu alles inpakken en dan verhuizen we uit de GO Center hetzij tijdelijk (en dan zouden we hier weer terug verhuizen) of misschien doet God dan andere deuren open. We slaan onze spullen op en nemen mee wat we nodig hebben voor de reis. Jullie gebed voor het inpakken is welkom!
Dan willen we vanuit Nederland of Kameroen het visum aanvragen als de goedkeuring binnenkomt en dan zouden we in Juni terug naar Hawaii kunnen gaan. Jullie gebed voor Jackson’s visum voor Nederland en onze visa voor Kameroen zijn ook zeer welkom!

FINANCIEEL

Financieel hebben we nog weinig vooruitgang gemaakt voor de 20,000$ die we in ons vorig bericht communiceerden. Dit bedrag is nodig voor onze hele reis om de vliegtickets, visa, vaccinaties en vervoer te bekostigen (onze huur en levensonderhoud zit in onze maandelijkse begroting).
Wilt u bidden of u hieraan een bijdrage zou kunnen geven?
Giften kunnen worden overgemaakt MET Belastingaftrek naar:

Stichting Jeugd met een Opdracht te Heerde o.v.v. “2568– faith4africa”.

IBAN: NL38 RABO 0326 5210 62.

(Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting)

We zijn benieuwd wat de Heer gaat doen in dit nieuwe seizoen als we gehoor geven aan de roep naar Macedonië.
Heel hartelijk dank voor uw gebed en ondersteuning.

De Ndecheck Familie

We missen je Papa!