Alle zendelingen bij JmeO werken op vrijwillge basis en ontvangen geen salaris. In ons werk vertrouwen we op God’s voorziening

voor ons levensonderhoud. Door ons financieel te ondersteunen bent u onderdeel van dit werk!

Hoe u kunt geven:

Stichting Jeugd met een Opdracht te Heerde o.v.v.  “2568– faith4africa”.

IBAN:  NL38 RABO 0326 5210 62.

(Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting)

Wilt u meer informatie over andere doneer mogelijkheden?

Neem dan CONTACT  met ons op!