De landen waar we actief zijn:

Nigeria

nigr-LMAP-mdNigeria is het meest dichtbevolkte land in Afrika met circa 170 miljoen inwonders. Er zijn meer dan 250 bevolkingsgroepen met ieder hun eigen taal. De helft is Moslim en de andere helft is Christen al dan niet gepaard met het animisme. 46% van de bevolking kan niet lezen en schrijven en de gemiddelde levensverwachting is 52 jaar. 58%  heeft toegang tot schoon drinkwater en het is daardoor geen verrassing dat Voedsel- en Watergerelateerde ziektese in de Top 4 doodsoorzaken zijn. 1 is HIV/Aids, 2 is long/luchtwegaandoeningen 3 is Malaria. Bron: Wikipidea en WHO

Kameroen

cameroon-LMAP-mdKameroen is Jackson’s thuisland. Het is buurland met Nigeria en heeft zo’n 19.6 miljoen inwoners met een gemiddelde levensverwachting van 54 jaar. Er zijn meer dan 250 bevolkingsgroepen . 40% is Christen, 40% Animist en 20% Moslim. Het analfabetisme is 25% en 70% heeft toegang tot schoon drinkwater. Ook hier is HIV/Aids en Malarie de top 2 doodsoorzaken gevolgd door Voedsel & Watergerelateerde ziekten en long/luchtwegaandoeningen.
Bron: Wikipedia en WHO