Waarom wonen jullie in Hawaii terwijl jullie in Afrika willen werken?

We zijn hier gekomen voor een trainingsperioe aan de Universiteit van de Natien. Wij volgens God’s leiding ook wat betreft timing. We weten niet wanneer we definitief naar Afrika zullen verhuizen, maar zijn voortdurend bezig met het plannen van korte trips of het in contact brengen van zengdinsteams met onze vrienden en kennissen in West en Centraal Afrika.

Ben je wel eens in Afrika geweest?

Ja. Jackson is geboren in Kameroen en werkt sinds 2002 als zendeling in Nigeria. Anneke is in 2007 drie maanden naar JmeO in Togo gegaan. Samen hebben ze een jaar in Nigeria gewoond en hebben ze in 2012 en 2013 een team meegenomen op een korte outreach.

Hoe is jullie zendingsreis begonnen?

Na onze bruiloft woonden we begin 2009 voor 3 maanden in Kameroen. We wilden eerst een jaar werken, maar God sprak heel duidelijk dat we meteen de zending in moesten gaan. Toen we in April 2009 bij Jeugd met een Opdracht Nigeria begonnen werden de vervolgstappen stuk voor stuk duidelijk.

Krijgen jullie een salaris?

Nee, alle zendingswerkers bij Jeugd met een Opdracht ontvangen geen salaris en zijn zelf verantwoordelijk voor hun levensonderhoud. Onze inkomsten bestaan voornamelijk uit giften van vrienden & familie.

Wanneer zijn jullie getrouwd?

Onze trouwdag is 23 December 2008. Dit was het burgerlijk huwelijk. Op 3 Januari 2009 was de kerkelijke inzegening. Dit is de dag die we zelf als de echte huwelijksdag beschouwen en jaarlijks vieren.

Wat is het tijdsverschil met Hawaii en Nederland?

Het is in Nederland 12 uur later dan Hawaii

Hoe kan ik jullie financieel ondersteunen?

Door een maandelijkse gift via uw bankrekening. Lees hier de details: Donneer Nu!

Zijn die giften belastingaftrekbaar?

Ja